Sloepennetwerk kan niet detecteren welke smartphone u gebruikt.